Privacyverklaring Rob Jansen Media Productions

Inhoud

1. Waarom deze privacyverklaring?

2. Rechtsgronden

3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden

4. Bewaartermijnen

5. Nieuwsbrieven en marketinge-mails

6. Cookies

7. Google Analytics

8. Verwijzing naar andere websites

9. Delen van persoonsgegevens met andere partijen

10. Beveiliging

11. Uw privacyrechten


1. Waarom deze privacyverklaring?

www.beurstalk.com is een website van Rob Jansen Media Productions B.V. Hier vindt u de

privacyverklaring van Rob Jansen Media Productions. Rob Jansen Media Productions is gevestigd te

Amstelveen aan de Pluimessenlaan 4 (1185 RN) en staat ingeschreven in het handelsregister van de

Kamer van Koophandel onder 80609295. Wij zijn per e-mail te bereiken via rob@beurstalk.com.


In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen onder

meer uit waarom we uw gegevens verzamelen, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig is en

welke rechten u heeft.


Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om

regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst

bijgewerkt op 16 juni 2021.2. Rechtsgronden

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

• Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;

• Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Rob

Jansen Media Productions rusten;3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden

Wij verwerken uw gegevens voor de onderstaande doelen:

- Om de overeenkomst met u uit te voeren, verzamelen wij de volgende gegevens: emailadres.

- Indien u hiervoor toestemming geeft, gebruiken wij uw contactgegevens om u een

nieuwsbrief/interessante aanbiedingen te sturen per e-mail.

- Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het op verzoek en op wekelijkse basis kunnen

versturen van een nieuwsbrief.4. Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven

doelen. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 (zeven) jaren opgeslagen.5. Nieuwsbrieven en marketinge-mails

U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en/of onze nieuwsbrief

door de checkbox ‘Ik wil een nieuwsbrief ontvangen’ aan te vinken bij het invullen van het

contactformulier. U kunt zich op ieder moment weer afmelden voor deze mailings. Uw

persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te

ontvangen.6. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje

dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Als wij het in onze privacy- en

cookieverklaring over cookies hebben, bedoelen we daarmee ook vergelijkbare technieken zoals

pixels.

Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals via

welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om

bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker

te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te

kunnen leveren.7. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken en

hoe effectief onze advertenties bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. Deze kennis gebruiken wij om

onze website te verbeteren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk

geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacy beleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten

over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de

effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie

namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de

verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.8. Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website.

Het kan zo zijn dat onze website links bevat naar andere websites die wij niet beheren en/of niet in

eigendom hebben. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent

gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of

verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wij raden u dan

ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder

gaat op hun website.9. Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als wij op grond van de wet of een

rechterlijke uitspraak gehouden zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde

instanties.10. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website heeft een

SSL-certificaat, Firewall en Fial2Ban beveiliging, waardoor de gegevens op een juiste wijze worden

beveiligd alsmede over een beveiligde verbinding worden verstuurd.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.11. Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft

recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens.

Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht

van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over

wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.


Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze

privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar

rob@beurstalk.com.


Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens.