BeursTalk / Rob Jansen Media Productions B.V.
Pluimessenlaan 4
11885 RN Amstelveen
Telefoonnummer: 31 (0)6 5155 7532
E-mail: info@beurstalk.com
Website: www.beurstalk.com
BTW: NL861734531B01
KVK: 80609295

Artikel 1 – Begrippen

De in deze algemene voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hiernavolgende betekenis, tenzij anders aangegeven;

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn wettelijke herroepingsrecht;

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een koopovereenkomst aangaat met Rob Jansen Media Productions B.V.;

Klant: de Consument, rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en een koopovereenkomst aangaat met Rob Jansen Media Productions B.V.;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Rob Jansen Media Productions B.V. en de Klant;

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst;

Dag: kalenderdag;

Website: www.beurstalk.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rob Jansen Media Productions B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en bestellingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Rob Jansen Media Productions B.V. behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. De prijzen in de aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 – Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen de Klant en Rob Jansen Media Productions B.V. komt tot stand wanneer de Klant een bestelling heeft afgerond en Rob Jansen Media Productions B.V. een bevestiging heeft toegestuurd naar de Klant.

2. Rob Jansen Media Productions B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Rob Jansen Media Productions B.V. dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 5 – Betaling

Tenzij anders overeengekomen vindt betaling op één van de volgende wijzen plaats:

1. Per PIN-betaling of creditcard: de Klant ontvangt de bestelling per mail van Rob Jansen Media Productions B.V.  en rekent door middel van een PIN-betaling of creditcardbetaling af.

2. Vooruitbetalen: de Klant ontvangt een orderbevestiging van Rob Jansen Media Productions B.V. met het te betalen bedrag. Na ontvangst van het te betalen bedrag op de bankrekening van Rob Jansen Media Productions B.V. wordt de bestelling geleverd.

3. Via de Website met gebruikmaking van IDEAL of een creditcard (uitsluitend Mastercard, VISA of American Express).

Artikel 6 – Levering

1. Rob Jansen Media Productions B.V. streeft ernaar de bestellingen binnen twee werkdagen na ontvangst naar het opgegeven emailadres te versturen. Wanneer een evenement is uitverkocht, neemt Rob Jansen Media Productions B.V. contact met de Klant op. De Klant heeft dan de keuze om de bestelling kosteloos te annuleren.

2. Rob Jansen Media Productions B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van de levertijd. Indien de levertijd een periode van 10 dagen dreigt te overschrijden, heeft de Klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

4. Wij doen ons uiterste best om de Website zo up-to-date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat de bestelling niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 7 – Annulering

1. Iedere bestelling kan tot een week voor aanvang van het evenement geannuleerd worden. Dit kan zonder opgave van reden. Annuleren geschiedt door het sturen van een e-mail naar info@beurstalk.com. De annulering wordt per e-mail bevestigd.

2. Het bedrag dat de Klant voor het evenement heeft betaald zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering, door Rob Jansen Media Productions B.V. worden terugbetaald.

Artikel 8 – Klachten

Rob Jansen Media Productions B.V. doet er alles aan om tickets  conform de bestelling,  te leveren. In geval de bestelling niet (per email) is ontvangen, dient u contact op te nemen met Rob Jansen Media Productions B.V. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@beurstalk.com.

Artikel 9 – Overmacht

Rob Jansen Media Productions B.V. heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de Klant op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit door de Klant schriftelijk te informeren en zonder dat Rob Jansen Media Productions B.V.gehouden is tot een schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.